Reklamacja w Hammerman-Tech krok po kroku

Chcemy, by produkty oraz usługi Hammerman-Tech zawsze spełniały oczekiwania naszych klientów. Jeśli jednak coś poszło nie tak, zachęcamy Cię do złożenia reklamacji.

Postaramy się rozwiązać Twój problem tak szybko, jak to możliwe.

Zobacz jak wygląda proces reklamacyjny na poszczególnych etapach, co będzie Ci potrzebne i kiedy otrzymasz rozwiązanie.

Proces reklamacji
w Hammerman-Tech
1Zgłoszenie

Reklamację najlepiej i najszybciej zgłosić poprzez formularz reklamacyjny

Co będzie Ci potrzebne?

Elementy, które są nam niezbędne do rozpatrzenia reklamacji to:

  • Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy do kontaktu oraz adres, pod którym znajduje się reklamowany produkt,
  • Numer umowy i data montażu
  • dokładny opis wady / usterki produktu
  • zdjęcie lub film obrazujące zaistniałą wadę (usterkę) /bądź też projekt (rysunek techniczny który otrzymali Państwo po podpisywaniu umowy) z zaznaczeniem uszkodzonego elementu
  • protokół szkody wypełniony dla firmy transportowej, jeśli uszkodzenie powstało w transporcie i zostało odnotowane w ten sposób.

Brak któregokolwiek z powyższych sprawi, że będziemy zmuszeni zamknąć Twoje zgłoszenie bez rozpatrzenia, prosząc Cię o uzupełnienie informacji.

2Rozpatrzenie
i decyzja

Na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych, lecz oczywiście staramy się, aby każda sprawa znajdowała swój finał jak najszybciej.

W tym czasie, dokładnie zapoznamy się ze sprawą i skontaktujemy z Tobą, aby poinformować Cię o decyzji i/lub dalszych krokach. Możemy też poprosić Cię o dodatkowe informacje, umówić z Tobą wizytę serwisu reklamacyjnego lub zaproponować oględziny produktu za pośrednictwem połączenia video online lub na miejscu (wszystko zależy od rodzaju zgłoszonego problemu).

W niektórych przypadkach, zgłoszenie reklamacyjne może zostać przez nas odrzucone. W takiej sytuacji otrzymasz mailem pismo z uzasadnieniem takiej decyzji.

Jeśli zgłaszasz odwołanie od naszej decyzji, pamiętaj, że w tym przypadku termin 14 dni nie obowiązuje – do odwołania ustosunkujemy się tak szybko, jak będzie to możliwe.

3Rozwiązanie
i decyzja

Gdy już otrzymasz pozytywną decyzję w sprawie swojej reklamacji, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować jej rozwiązanie. W tym celu umówimy termin pasujący obu stronom.

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z rozwiązaniem reklamacji, zostanie ona zamknięta.

4... i na końcu?

Mamy nadzieję, że od tego momentu, na nowo będziesz cieszyć się swoim produktem z Hammerman-Tech.

Warto także wiedzieć, że:

  • okres trwania rękojmi i gwarancji nie przedłuża się dla naprawionego produktu, a jedynie dla wymienionych jego elementów.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.

TUV