O czym należy pamiętać przy budowie ogrodzenia?

ogrodzenie-panelowe-hammermann

Zapytaj o cenę

Ogrodzenie - z pozoru prosta konstrukcja, odgradzająca działkę od okolicznych terenów. Właściciele posesji nie mają obowiązku postawienia ogrodzenia, jednak w rzeczywistości wielu z nich się na to decyduje. Powoduje nimi poczucie bezpieczeństwa oraz jasne wytyczenie granicy terenu, czy to prywatnego, czy firmowego.

Dowolność wyboru, ale w granicach prawa

Decyzja o ogrodzeniu posesji to początek czasami ciężkiej drogi. Wydawać by się mogło, że w granicach własnej działki można postawić dowolne ogrodzenie i nikt nie ma prawa ingerować w jego konstrukcję. Istnieje jednak szereg przepisów prawnych, które regulują możliwość wykonania ogrodzenia. W przepisach tych określono m.in. przypadki, w których należy wystąpić o pozwolenie na budowę, wysokość konstrukcji, przeznaczenie oraz miejsce, w którym powinna się znajdować.

Gdzie postawić ogrodzenie?

Co do zasady, ogrodzenie powinno w całości znajdować się na działce właściciela. Niedopuszczalne jest więc chociażby częściowe zajęcie sąsiedniej działki lub "wejście" z ogrodzeniem na pobliską drogę publiczną. Wyjątek stanowi granica działek prywatnych, kiedy sąsiedzi nawiązują porozumienie odnośnie wspólnej części ogrodzenia. Wtedy ta część może znajdować się na osi dzielącej sąsiednie działki.

W przypadku ogrodzeń budowanych od strony ulicy zadbać należy, aby nie wychodziło ono poza linie rozgraniczające drogę. Od tej zasady nie ma wyjątków nawet wtedy, kiedy granica działki leży poza tą linią.

Pozwolenie - czy zawsze jest potrzebne?

Nowelizacja prawa budowlanego, przeprowadzona w 2015 roku, przyniosła pozytywne zmiany dla właścicieli posesji prywatnych. Ustawowo został zniesiony obowiązek każdorazowego wystąpienia o pozwolenie na budowę w przypadku ogrodzenia działki. Zgodnie z aktualnymi przepisami, postawienie ogrodzenia, które ma charakter tradycyjny, a jego wysokość nie przekracza 2,2 m, nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia tego faktu do odpowiedniej instytucji. Rzeczonego pozwolenia w dalszym ciągu wymagają ogrodzenia będące jednocześnie murem oporowym oraz te, których wysokość przekracza 2,2 m.

Warunki techniczne

Brak konieczności wystąpienia o pozwolenie na budowę nie oznacza, że istnieje pełna dowolność w doborze poszczególnych elementów ogrodzenia. Prawo wskazuje, że wszelkie ostre zakończenia, np. drut kolczasty lub tłuczone szkło, muszą znajdować się na wysokości co najmniej 1,8 m od podłoża. Podyktowane jest to bezpieczeństwem zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Dodatkowo, wszelkie bramy wjazdowe na posesję oraz furtki powinny otwierać się do wewnątrz, na teren działki. Bramy przesuwne muszą w całości, nawet po otworzeniu, znajdować się na terenie posesji. Określono również minimalną szerokość bramy wjazdowej - 2,4 m - oraz furtki - 0,9 m. Samo ogrodzenie oraz wszystkie elementy dodatkowe muszą znajdować się na terenie działki pod rygorem ich demontażu, jeżeli przepis ten nie zostanie zachowany.

Kwestie estetyczne

Inwestorzy, którzy zbytnio skupiają się na kwestiach technicznych, zapominają często, że równie ważna jak konstrukcja jest również estetyka wykonanego ogrodzenia. Na terenie wielu gmin zabronione jest stawianie ogrodzeń murowanych, a w innych rodzaj ogrodzenia został uwzględniony w planach zagospodarowania przestrzennego.

Niezależnie jednak od rodzaju ogrodzenia i funkcji, jakie ma ono spełniać, pamiętać należy, że powinno ono pasować do stylu i konwencji, w której wybudowane zostały budynki stojące na danej działce. Ogrodzenie wraz z zabudowaniami powinno tworzyć jedną, spójną całość.

Materiały

Równie ważna jest także trwałość całej konstrukcji ogrodzenia. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania. Wielu inwestorów decyduje się na zakup gotowych elementów ogrodzenia w markecie budowlanym. Ich wybór jest bardzo szeroki, dlatego z pewnością mało wymagający właściciele działek będą zadowoleni z takiego rozwiązania. Gotowe ogrodzenia wykonane są zazwyczaj z pustych rurek metalowych lub stalowych, które są mniej trwałe niż ich wypełnione odpowiedniki. Ten rodzaj elementów jest także mało podatny na wprowadzenie indywidualnych zmian. Z gotowych elementów można bowiem stworzyć zazwyczaj jedynie proste konstrukcje, dające estetyczny, aczkolwiek mało oryginalny efekt.

Bardziej wymagający inwestorzy zdecydować się mogą na stworzenie indywidualnego projektu ogrodzenia, który wykonują specjalistyczne firmy. Ogrodzenia na zamówienie dają dużo większe pole do popisu dla wyobraźni inwestora. Do projektu można bowiem wprowadzić własne pomysły na nieregularne konstrukcje, zdobienia lub faktury. Ogrodzenia wykonywane na zamówienie wykazują większą trwałość niż gotowe elementy z hipermarketu. Są to zwykle konstrukcje metalowe lub stalowe, wykonane z pełnych elementów, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia. Cena takiego ogrodzenia jest wyższa niż rozwiązania gotowego, jednak w parze z nią idzie również jakość i estetyka wykonania.

O czym należy pamiętać przy budowie ogrodzenia?

Podsumowując, pod uwagę należy wziąć:

  • przepisy dotyczące wytyczenia ogrodzenia,
  • ewentualną konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia o budowie,
  • warunki techniczne,
  • materiały,
  • estetykę wykonania.
Zapytaj o wycenę

Umów się z naszym doradcą na rozmowę

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.

TUV