Ogrodzenie placu zabaw – jakie powinno być?

ogrodzenie-placu-zabaw

Zapytaj o cenę

Ogrodzone place zabaw zdecydowanie wpływają na bezpieczeństwo znajdujących się tam dzieci - zwłaszcza, jeśli w pobliżu znajduje się ruchliwa droga. W polskim prawie nie ma jasnego wskazania, iż każdy plac zabaw musi być ogrodzony, aczkolwiek taka decyzja coraz częściej zapada. Jakie ogrodzenie będzie najlepszą ochroną placu zabaw i jakie parametry powinno spełniać?

Ogrodzenie placu zabaw - prawo budowlane

Miejsca zabaw dla dzieci, takie jak place zabaw, obwarowane są przepisami. Prawo to dotyczy przede wszystkim wszelkich zezwoleń i atestów, jakie powinny posiadać urządzenia znajdujące się na terenie placu. Elementy te nie mogą zagrażać bezpieczeństwu najmłodszych i muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów bezpiecznych w użytkowaniu. Ponadto sprzęty umiejscowione na placu zabaw muszą być dostosowane do różnej grupy wiekowej.

Informacje o warunkach, jakie muszą spełniać place zabaw, znaleźć można w prawie budowlanym oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te mówią także o rutynowym przeglądzie wszystkich elementów, które znajdują się wewnątrz placu zabaw. Jeśli ogrodzenie jest częścią infrastruktury, to także podlega kontrolom.

Dlaczego warto ogrodzić plac zabaw?

Ogrodzenie placu zabaw nie jest wymagane prawnie, ale jest konieczne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, które na nim przebywają. Najmłodsi, którzy pochłonięci są zabawą, mogą nie zauważyć niebezpieczeństwa czyhające na nich poza granicami placu. Dzieci nie wiedzą, gdzie znajduje się ta granica, jeśli nie została konkretnie określona przez płot. Dlatego warto odgradzać place zabaw, gdyż dzieci wtedy mogą w nich bezpiecznie się bawić, a i opiekunowie mają poczucie, iż teren został odpowiednio zabezpieczony. Skutkuje to tym, że opiekun nie musi wodzić wzrokiem za każdym krokiem swojego dziecka. Takie ogrodzenie zabezpiecza teren, ale i wyznacza pewne granice, które z punktu psychologicznego są istotne dla dzieci oraz opiekunów. Z jakich jeszcze powodów warto zainstalować ogrodzenie placu zabaw?

 • Chroni dzieci przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi, ale także osobom, które kierują pojazdami dwu- lub czterokołowymi uświadamia, iż znajdują się blisko miejsca, w którym bawią się dzieci. Wymusza to dodatkową ostrożność.
 • Ogrodzenie wyraźnie oddziela teren przeznaczony do zabawy. Takie wyznaczenie granic jest istotne z punktu widzenia dziecka, jak i osób, które znajdują się poza nim. Ogrodzenie podkreśla, iż jest to teren przeznaczony do zabawy i nie powinny na nim przebywać osoby niepowołane.
 • Zabezpiecza teren przed dzikimi i domowymi zwierzętami.
 • Opiekunom na ogrodzonym terenie łatwiej jest kontrolować dzieci.
 • Ogrodzenie jest barierą zniechęcającą do dokonywania aktów wandalizmu.

Być może nie w każdym miejscu ogrodzenie terenu będzie potrzebne, ale warto je stosować przede wszystkim w placach zabaw, które znajdują się przy ruchliwych ulicach.

Jaki płot do ogrodzenia placu zabaw?

Ogrodzenie placu zabaw powinno być dopasowane do miejsca, krajobrazu i ogólnej infrastruktury. Przy projektowaniu ogrodzenia placu warto zapoznać się z normą wymagań bezpieczeństwa: PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. W normie tej czytamy, że ogrodzenie musi zostać dopasowane do ukształtowania terenu, krajobrazu i infrastruktury. Całość musi zachęcać dziecko do zabawy. Według tej normy ogrodzenie placu zabaw powinno:

 • mieć metr wysokości,
 • konstrukcję, która jest stabilna i uniemożliwia zaklinowanie się dziecka pod płotem,
 • posiadać furtkę na tyle szeroką, by swobodnie mogła przez nią przejść osoba z wózkiem dziecięcym,
 • mieć ilość furtek dostosowaną do wielkości placu,
 • elementy ogrodzenia nie powinny powodować potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń takich jak, np. ryzyko zaklinowania się palców dziecka w opłotowaniu lub furtce,
 • ogrodzenie nie może mieć żadnych ostrych czy wystających elementów, które mogłyby powodować niebezpieczne sytuacje,
 • plac zabaw powinien zostać otoczony stabilnym płotem, który wytrzyma dziecięce zabawy, ale także ewentualne akty wandalizmu.

Dobrze sprawdzają się ogrodzenia drewniane lub panelowe z podmurówką o zaokrąglonych elementach.

Wysokość ogrodzenia i furtki

Całe ogrodzenie, jak i furtka powinny mieć określoną wysokość, a furtka dodatkowo szerokość. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa i funkcjonalności w razie wypadku.

 • Ogrodzenie - zazwyczaj stosuje się ogrodzenie o wysokości 1 metra. Trzeba pamiętać, iż jest to przestrzeń przeznaczona dla dzieci, a wyższe opłotowanie mogłoby powodować wśród najmłodszych poczucie wyizolowania i zamknięcia. Jest to wystarczająca wysokość, która wyraźnie oddziela granice placu. Wyższe ogrodzenie mogłoby optycznie zmniejszyć wnętrze placu. Ponadto taka wysokość jest także bezpieczna dla znajdujących się wewnątrz dzieci, gdyż - w przypadku postawienia dwumetrowego i betonowego ogrodzenie - mogłoby powstać zagrożenie, iż płot się przewróci. Ponadto należy pamiętać, że płot placu zabaw nie może mieć ostrych krawędzi. Dla wzmocnienia efektu wizualnego (o ile materiał, z którego zostało wykonane ogrodzenie, na to pozwala) warto pomalować płot farbą o żywych i radosnych kolorach.
 • Furtka - szerokość furtki musi być dostosowana do kół wózka dziecięcego, aby opiekun mógł nim swobodnie wjechać na teren placu. Najlepiej, aby furtka miała od 1,5 do nawet 2 metra. Jest to ważne, gdyż nawet na placu zabaw może dojść do wypadku, a taka szerokość furtki pozwoli służbom ratunkowym swobodnie wejść z noszami na teren placu. Ponadto - ze względów bezpieczeństwa - powinna ona otwierać się na zewnątrz placu.

Plac zabaw powinien być miejscem bezpiecznym. Dziecku zapewniać powinny to elementy znajdujące się wewnątrz niego, ale także ogrodzenie, które będzie barierą chroniącą przed wypadkami i zagrożeniami z zewnątrz. Jest to granica, której dziecko nie będzie przekraczało, więc - nawet jeśli prawo nie wymaga zakładania ogrodzeń - to warto je zamontować, zwłaszcza w placach zabaw, które znajdują się przy ruchliwych ulicach.

Zapytaj o wycenę

Umów się z naszym doradcą na rozmowę

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.

TUV